«Картография және топография негіздері» пәні

Пәннің басты мақсаты – болашақ ғылыми-педагогикалық сала мамандарын картография ғылымының даму тенденцияларымен, географиялық ақпараттарды картографиялауға арналған бағдарламалармен таныстыру, басты әдіс-тәсілдерін үйрету, оларда картографиялық, топографиялық және геоақпараттық зерттеу әдістері жайлы түпкілікті білім қалыптастыру.

Пәннің негізгі міндеті «География педагогтерін даярлау» білім бағдарламасы бойынша оқытудың келесі нәтижелерін (ОН) қалыптастыру болып табылады:
- әлемдік және отандық картография ғылымының қалыптасуы мен даму кезеңдерімен таныстыру, картографиялық туындылардың саяси, оқу, ғылыми және қолданбалы мәселелерді шешудегі рөлімен таныстыру;
- картография және географиялық ақпараттарды жүйелеу бойынша негізгі түсініктерді қалыптастыру;
- географиялық талдауда қолданылатын картографиялық әдістер мен тәсілдердің қазіргі даму тенденцияларымен таныстыру;
- студенттерді географиялық ақпараттық жүйелер (ГАЖ), олардың даму тарихы, оларды әртүрлі салаларда қолдану туралы теориялық біліммен таныстыру;
- карталар құрастыру үшін қажетті мәліметтерді жинауға, талдауға, сақтауға және басқаруға арналған бағдарламалық өнімдермен таныстыру және жұмыс істеуге үйрету.

DiscussionStarted byRepliesLast post
«Картография және топография негіздері» пәні Picture of Думан АлиаскаровДуман Алиаскаров 0 Думан Алиаскаров
Sun, 5 Nov 2023, 1:13 PM