Тақырыптар бөлімі

 • Тақырып 1

  Дифференциалдық теңдеулер. Негізгі ұғымдар. Бағыттар өрісі. Интегралдық қисықтар. Изоклина әдісі. Коши есебі. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулердің геометриялық және физикалық мағынасы.

 • Тақырып 2

  Бірінші ретті туындысы бойынша шешілген дифференциалдық теңдеулер: айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулер

 • Тақырып 3

  Біртекті теңдеулер мен оған келтірілетін теңдеулер.

 • Тақырып 4

  Бірінші ретті сызықты дифференциалдық теңдеулер. Лагранж (тұрақтыны вариациялау) әдісі. Бернулли әдісі.

 • Тақырып 5

  Толық дифференциалдық теңдеулер. Интегралдаушы көбейткіш.

 • Тақырып 6

  Дифференциалдық теңдеулер үшін Коши есебі шешімінің  бар және жалғыз болуы туралы локальды теорема

 • Тақырып 7

  Туынды бойынша шешілмеген теңдеулер. Лагранж және Клеро теңдеулері.

 • Тақырып 8

  Жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер. Реті төмендетілетін дифференциалдық теңдеулер

 • Тақырып 9

  Жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер. Сызықты біртекті дифференциалдық теңдеулер. Вронский анықтауышы

 • Тақырып 10

  Жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер. Сызықты біртексіз дифференциалдық теңдеулер. Тұрақтыларды вариациялау (Лагранж) әдісі.

 • Тақырып 11

  Тұрақты коэффициентті сызықты біртекті дифференциалдық теңдеулер. Эйлер әдісі. Сипаттауыш теңдеу және сандар.

 • Тақырып 12

  Тұрақты коэффициентті сызықты біртексіз дифференциалдық теңдеулер. Арнайы оң жағы бар (квазиқөпмүшелік) сызықты дифференциалдық теңдеулер.

 • Тақырып 13

  Біртекті сызықты теңдеулер жүйелері. Сызықты жүйелердің жалпы қасиеттері. Біртекті жүйенің шешімдерінің қасиеттері.

 • Тақырып 14

  Біртексіз сызықты жүйелер. Біртексіз сызықты жүйенің жалпы шешімін табу үшін тұрақтыларды вариациялау әдісі.

 • Тақырып 15

  Тұрақты коэффициентті сызықты жүйелерді интегралдау. Сипаттауыш теңдеу. Меншікті сандар, меншікті векторлар, квазикөпмүшелік.