Topic outline

 • Курс мақсаты және нәтижелері

  "Білім берудегі инновациялық процестер" пәнінің мақсаты магистранттарда инновациялық үдерістер саласындағы білімді, білім беру және тәрбиелеу саласындағы инновацияларды басқару қабілетін; инновацияларды жоспарлау, сондай-ақ тәрбие, білім беру саласындағы инноватика мәселелері бойынша әдебиеттермен өзіндік жұмыс жасау дағдыларын; білім беру және тәрбиелеу саласындағы инновациялық жобаларды (бағдарламаларды) әзірлеу әдістемесі мен технологиясын меңгеру құзыретін қалыптастыру.

  Пәннің негізгі міндеті ББ бойынша оқытудың келесі нәтижелерін (ОН.) қалыптастыру болып табылады:

  1.білім берудегі инновациялық үдерістердің өзекті мәселелері бойынша білімді жинақтау

  2. білім берудегі инновациялық процестердің тұжырымдамалық ережелерін жіктеу;

  3. қазіргі ғылыми жетістіктерді бағалау

  4. белгілі бір білім беру сатысында оқу-тәрбие процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін инновациялық әдістер мен технологияларды, оның ішінде ақпараттық әдістерді өз бетінше қолдануды түсіндіру

  5. оқытудың заманауи инновациялық әдістерін қолдануда шешімдер қабылдау

  • Дәріс 1. Заманауи қоғамдағы білім берудің даму тенденциялары  • Дәріс 2. «Инновация», «инновациялық үрдіс» ұғымдарына сипаттама

  • Дәріс 3. Интерактивті оқытудың қағидалары

  • Дәріс 4. Педагогтың кәсіби дамуындағы hard skills және soft skills

  • Дәріс 5 Педагог-психологтың кәсіби қызметін нормативтік-заңнамалық қамтамасыз ету

  • Дәріс 6. Жобалау әдісі

  • Дәріс 7. «Сase-study» оқытуды ұйымдастырудың инновациялық әдісі

  • Дәріс 8. Цифрландыру білім беру саласының инновациялық тәжірибесі

  • Дәріс 9. Педагогтың іс -әрекетіндегі цифрлық платформалар мен құралдар

  • Дәріс 10. Оқыту нәтижесін бағалаудың критериалды жүйесі