Topic outline

 • 1. Заманауи мектепте геометриялық білім беру және оның дамуы.

 • 2. Орта білім беру мазмұнын жаңарту. Жалпыға міндетті білім беру стандарттары мен олардың мақсаты, міндеттері мен мазмұндық ерекшеліктері.

 • 3. Жаңартылған мазмұндағы негізгі орта және жалпы орта білім беру деңгейлеріне арналған геометриядан оқу бағдарламалары мен оқулықтары.

  • 4. Орта мектепте геометрия курсын оқыту процесінде пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру.

  • 5. Орта мектепте оқушыларды геометриялық есептерді шығаруға үйрету.

  • 6. Орта мектепте геометрия курсын оқыту процесінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру.

  • 7. Негізгі мектеп геометрия курсында үшбұрыштарға арналған есептерді шығаруды үйрету. Үшбұрыштың тамаша нүктелері мен сызықтары.

  • 8. Негізгі мектептегі геометрия курсында «Төртбұрыштар» тақырыбын оқыту әдістемесі.

  • 9. Негізгі мектепте тригонометрияны қолданып геометриялық есептерді шешуге үйрету әдістемесі.

  • 10. Мектеп геометрия курсында векторлық әдісті оқытудың әдістемелік ерекшеліктері.

  • 11. Жоғары сынып оқушыларын көпжақтарға арналған есептерді шығаруға үйрету әдістемесі.

  • 12. Көпжақтардың жазықтықпен қималарын салу.

  • 13. Орта мектеп геометрия курсында «Айналу денелері және олардың элементтері» тарауын оқыту әдістемесі. Геометриялық фигуралардың комбинациясына арналған есептерді шығаруды үйрету.

   • 14. Орта мектеп геометрия курсында геометриялық шамаларды оқыту әдістемесі.

   • 15. Орта мектеп пен жоғары оқу орнында геометрияны оқытудағы сабақтастық.