Құрметті кафедра меңгерушілері!

Кафедраңыздың  мамандықтары қашықтан оқыту технологиясына көшуіне байланысты (мамандықтар тізімі қоса беріледі) жеделдетілген оқыту нысаны  бойынша 1-ші курс студенттеріне логин мен парольдерді алу үшін ақпаратты келесі түрде беріңіз:

Мамандығы «……..» ( колледжден кейін)

Ф.И.О студента Мобильді телефон Электрондық адрес
1.
2.
3

Мамандығы «……….» (екінші жоғары)

Ф.И.О студента Мобильді телефон Электрондық адрес
1.
2.
3

Қашықтан оқыту технологияларын пайдаланатын орта білім беру (3 жылдық білім беру) және жоғары білім (2 жылдық оқу) негізінде жеделдетілген бағдарламаларда оқитын сырттай оқу түрінің мамандықтарының тізімі

  1. 5B010200 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістері
  2. 5B011100 – Информатика
  3. 5B011300 – Биология
  4. 5B011700 – Қазақ тілі және әдебиеті
  5. 5B020200 – Халықаралық қатынастар
  6. 5B030100 – Құқықтану